dissabte, 13 de setembre de 2008

Activitats TIC

El futur de l'ensenyament de la cultura d'Eivissa i Formentera als nostres centres educatius hauria de passar també pel disseny d'activitats interactives que els alumnes puguin fer amb els ordinadors. I més enllà de les activitats, el disseny d'unitats didàctiques amb sentit complet com són les Mini Unitats Didàctiques o MUDs.
Aquí us mostram dos exemples elaborats per Isabel Ferrer Arabí durant el curs 2007/08. Encara que l'autora pensa que no es poden considerar com a acabades, la veritat és que són un exemple boníssim del que haurien de ser aquestes activitats.

Mini Unitat Didàctica sobre les Illes Pitiüses

Qüestionari amb Hot Potatoes